Partnerstwo Lokalne 2015-2018

   

9 grudnia 2014 r. w Hali EXPO odbyła się konferencja Partnerstwo Lokalne 2015-2018 na rzecz promocji zatrudnienia w Łodzi, którą zorganizował Prezydent Miasta Łodzi w porozumieniu z Organizacjami Pracodawców Regionu Łódzkiego. Celem konferencji było przedstawienie kierunków aktywizacji łódzkiego rynku pracy na lata 2015-2018 oraz łódzkiego modelu zatrudniania absolwentów szkół zawodowych.

Konferencji towarzyszyło wydarzenie - Dzień HR, dające możliwość spotkania się przedstawicieli firm (działów HR) i zaproszonych instytucji, w celu omówienia możliwości podjęcia współpracy w zakresie pozyskiwania absolwentów i zatrudniania pracowników.

 

Wśród zaproszonych instytucji należy wymienić:

 • Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ (Młodzi w Łodzi),
 • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi,
 • Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód,
 • Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Biuro Karier Politechniki Łódzkiej,
 • Akademickie Biuro Karier, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi,
 • Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi,
 • Biuro Karier Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi,
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego,
 • Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UMŁ.