Zawodowcy na start!

    

8 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku odbyła się konferencja „Zawodowcy na start!”. Wzięło w niej udział prawie 300 uczestników. Wśród nich należy wymienić m.in. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska,  Teresę Kamińską, Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Ilonę Antoniszyn-Klik, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Mirosława Marczewskiego, Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi reprezentował pan Dyrektor Sławomir Fater.

 

 

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o sposobach zbliżenia rynku pracy i szkolnictwa zawodowego oraz podniesieniu jego jakości i prestiżu. Za  najważniejsze uznali zaangażowanie szkół i przedsiębiorców, tworzenie wspólnych programów nauczania i przygotowanie profesjonalnej kadry oraz zainteresowanie młodych ludzi szkolnictwem zawodowym.