XII Piotrkowskie Targi Edukacyjne "TPS_2012"

Nie bez powodu XII Targi Edukacyjne w Piotrkowie Trybunalskim "TPS 2012" cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych osób. Była to niepowtarzalna szansa na podjęcie decyzji o kierunku dalszej edukacji.

W jednym miejscu i czasie można było spotkać przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych, wyższych uczelni, instytucji szkoleniowych, kształcących i wspierających edukację na terenie regionu piotrkowskiego.Zainteresowani mogli zasięgnąć informacji i porad zawodowych, których nie można zebrać czytając ulotki informacyjne, czy też odwiedzając strony internetowe.

Niesamowita atmosfera uświetniona występami wokalno – teatralnymi, pokazami tańca, sztuk walki sprzyjała twórczym rozmowom i dyskusjom oraz poznawaniu praktycznych aspektów różnych zawodów. A wszystko to w myśl idei „uczyć się z pasją”, bo przecież naukę i przyjemność można połączyć.

Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka, Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Jana Kamińskiego oraz medialnym Dziennika Łódzkiego.

Marzeniem większości osób czynnych zawodowo oraz tych, którzy dopiero decydują o swojej zawodowej przyszłości jest dobrze płatna praca, na dodatek taka, której wykonywanie sprawia przyjemność. Dobrym rozwiązaniem na zapoznanie się z zapotrzebowaniem na rynku pracy jest odwiedzenie targów edukacyjnych, gdzie można dowiedzieć się, co słychać na rynku zawodowym, w jakich branżach jest największe zapotrzebowanie na pracowników i pod tym kątem obrać kierunek dalszego kształcenia się. Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi we współpracy z firmą Haering Polska SA przygotowała stoisko wystawiennicze pod hasłem „Nauka przez praktykę – przyszły sukces zawodowy”. W odniesieniu do bieżących potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań młodzieży zaprezentowała nową ofertę kształcenia zawodowego ukierunkowaną na nowoczesny zawód z tradycjami - kształcenie realizowane w formie kursów kwalifikacyjnych na kierunku TECHNIK MECHANIK obejmujące użytkowanie obrabiarek skrawających, organizację nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń. Przedstawiona oferta edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów z Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, których serdecznie zapraszamy do podjęcia kształcenia naszej szkole.