Strefa HR

    

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest inicjatorem wielu działań, których celem jest uelastycznienie rynku pracy i tworzenie powiązań pomiędzy biznesem a placówkami kształcenia zawodowego. Jednym z nich jest powołanie forum "Strefa HR", w ramach którego poruszane będą najważniejsze tematy z zakresu HR, szkolnictwa zawodowego oraz edukacji dla biznesu.

 

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się 16 grudnia 2014 r. w siedzibie ŁSSE S.A. Miało charakter roboczy i służyło przede wszystkim zintegrowaniu osób odpowiedzialnych za działy HR oraz kadry w firmach Inwestorów i Partnerów ŁSSE. Dodatkowo przedstawione zostały możliwości współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi w celu ułatwienia pracodawcom dostępu do wykwalifikowanych pracowników, ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem oraz szkoleniami personelu. Spotkanie poprowadził pan Bartosz Rzętkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii reprezentował Dyrektor, pan Sławomir Fater.

Po więcej informacji dotyczących działalności ŁSSE zapraszamy na stronę www.sse.lodz.pl