Międzyresortowe porozumienie o współpracy

    

23 stycznia 2015 r. w Warszawie zostało podpisane międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Dokument podpisali: Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina oraz Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak.

 

Podpisane porozumienie ma na celu m.in. aktywizowanie szkół zawodowych do dostosowywania prowadzonego przez nie kształcenia ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, a także zachęcanie pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych między innymi poprzez:
- udział w opracowywaniu podstaw programowych dla zawodów,
- przyjmowanie uczniów na praktyczną naukę zawodu,
- uczestnictwo w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
- tworzeniu zadań egzaminacyjnych;

Porozumienie wspiera także rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.