Zakończenie sesji egzaminacyjnej

    

W sobotę zakończyła się sesja egzaminacyjna styczeń - luty 2015.

Swoje wiadomości i umiejętności sprawdzali m.in. słuchacze kierunków technik informatyk i w zakresie kwalifikacji E.13, E.15 i E.16.

Wyniki egzaminów poznamy dopiero 27 marca 2015 r. po ogłoszeniu przez Dyrektora Okręgowej Komisji w Łodzi.

Ponieważ do końca ferii zostało jeszcze kilka dni, życzymy wszystkim udanego wypoczynku.