Sale dydaktyczne - Lazurowa

    

W ramach działań zmierzających do podniesienia jakości zajęć na kierunku Technik pojazdów samochodowych w sali lazurowej powstała nowa pracownia wyposażona w tablice dydaktyczne z zakresu podstaw mechatroniki pojazdowej oraz silniki spalinowe. Dzięki temu przedsięwzięciu w pracowni można będzie realizować zajęcia z jednostek modułowych z zakresu diagnostyki i napraw silników spalinowych oraz podstaw elektrotechniki i mechatroniki pojazdowej.

W przyszłości, pracownia zostanie wyposażona w stanowiska komputerowe, które będą wykorzystywane przez słuchaczy podczas zajęć związanych z organizowaniem przedsiębiorstwa samochodowego i kosztorysowania usług.