Konferencja Radia Łódź

radiolodz_napis_pion
„Kampania informacyjna na rzecz upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego pt. Nauka nie idzie w las, a Ty?” – pod takim hasłem w dniu 20 kwietnia br. w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi odbyła się finałowa konferencja Radia Łódź, promująca idee kształcenia ustawicznego.
  Przedsięwzięcie stanowiło podsumowanie kampanii informacyjnej na rzecz upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego, w województwie łódzkim wśród osób dorosłych po 25 roku życia. Projekt realizowano od marca 2011 do kwietnia 2012 roku.
     Konferencję rozpoczęło wystąpienie prezesa Radia Łódź S.A.- Marka Składowskiego oraz prezentacja filmu promującego kształcenie ustawiczne, który towarzyszył kampanii od początku jej istnienia.
  W dalszej części odbyło się krótkie podsumowanie całego przedsięwzięcia, które przedstawił Adam Sosnowski, specjalista ds. kampanii informacyjnej Radia Łódź. Bardzo ciekawym wystąpieniem okazał się wykład socjologiczny dr Aleksandry Stankiewicz, dotyczący teorii i definicji kształcenia ustawicznego oraz jego postrzegania przez społeczeństwo.
     Na jeden z najważniejszych punktów programu konferencji złożył się Wielki Test z wiedzy o Unii Europejskiej. Jego rozwiązywanie stanowiło niezapomniane przeżycie i było nie lada atrakcją, a na wyniki niecierpliwie oczekiwali wszyscy zebrani w sali konferencyjnej. 
     Dalsza część konferencji podzielona była na panele dyskusyjne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych osób. 
  Pierwszy panel poświęcono pracodawcom. Jego uczestnikami byli: Marek Składowski, prezes Radia Łódź S.A.; Anita Węglewska, specjalista ds. HR w firmie Partnertech oraz Łukasz Dedyński, kierownik projektu, trener Alfa Consulting. 
  Drugi panel poświęcony był przedstawicielom instytucji kształcenia ustawicznego, wśród których nie mogło zabraknąć naszej szkoły, jako jednej z czołowych placówek edukacyjnych promujących idee kształcenia ustawicznego w regionie. 
  Oprócz Sławomira Fatera, dyrektora Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi w panelu udział wzięły: dr Aleksandra Stankiewicz - socjolog Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz dr Justyna Jurewicz – dziekan Wydziału Administracji Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. 
  W panelach poruszano bardzo istotne zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym i jego dostosowaniem do zmieniającego się rynku pracy. 
     Uwieńczeniem konferencji było uroczyste podsumowanie oraz ogłoszenie wyników Wielkiego Testu z wiedzy o Unii Europejskiej. Laureaci otrzymali cenne nagrody w postaci bonów edukacyjnych, zaś zwyciezca – Piotr Krempel - laptopa.
     Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zaś cała kampania i jej popularność jest kolejnym dowodem na to, że kształcenie ustawiczne to bezsprzeczny wymóg współczesności.
 
 
Tekst: K.S.
Zdjęcia: A.B
260 268 275 289 291 297