Strefowe perspektywy dla kształcenia zawodowego w Łódzkiem

    

27 kwietnia 2015 roku w siedzibie ŁSSE S.A. odbyła się konferencja "Strefowe perspektywy dla kształcenia zawodowego w Łódzkiem".
Głównym punktem spotkania było podpisanie porozumienia na rzecz utworzenia Łódzkiego Klastra Edukacyjnego, którego zadaniem będzie wspieranie kształcenia zawodowego w województwie i dostosowanie go do potrzeb lokalnej gospodarki.

 

Podpisy pod aktem założycielskim złożyli m.in.: Agnieszka Buła-Kopańska - Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, Ewa Konikowska-Kruk - Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzka, Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego i członkowie Zarządu Województwa: Artur Bagieński, Joanna Skrzydlewska, Tomasz Trela - Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, Anna Milczanowska - Prezydent Radomska, Tomasz Sadzyński - Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty, reprezentanci przedsiębiorstw – Haering Polska Sp. z o.o., FON-SKB Sp. z o.o. Sp k.a. oraz Interprint Polska Sp. z o.o., a także dyrektorzy łódzkich szkół zawodowych.

W czasie konferencji odbyła się debata na temat możliwości odpowiedniego przygotowania zawodowego młodego pracownika, spełniającego oczekiwania przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie łódzkim.

Wręczone zostały również statuetki Ministra Gospodarki i dyplomy dla najbardziej aktywnych przedsiębiorców ŁSSE, wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego, współpracujących z nimi placówek kształcenia zawodowego oraz uczniów.

Statuetki otrzymały m.in. zespoły:

  • FON-SKB Sp. z o.o. S.K.A. – w imieniu Zarządu firmy odebrał pan Bartłomiej Dobosz, Prezes SKB, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi – odebrał pan Sławomir Fater, Dyrektor CKUNT, pan Jacek Witkowski – absolwent Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi,
  • Haering Polska Sp. z o.o. – w imieniu firmy odebrał pan Dariusz Pytlewski, Dyrektor Handlowy Haering Polska Sp. z o.o., Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi – odebrał pan Sławomir Fater, Dyrektor CKUNT, pan Sebastian Tkaczyk – słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.