Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

    

W dniach 25 i 26 kwietnia br. słuchacze drugiego semestru kierunku TECHNIK TELEINFORMATYK odbyli zajęcia w pracowni teleinformatycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej.

Zajęcia prowadził p. Grzegorz Lis (nauczyciel CKUNT i ZSP nr 10). Dzięki trwającej od kilku lat współpracy pomiędzy szkołami, słuchacze CKUNT mieli możliwość skorzystania z dodatkowego wyposażenia dydaktycznego (sprzęt pomiarowy dla łączy teletransmisyjnych), co niewątpliwie zwiększy ich umiejętności zawodowe.