System dualny przyszłością szkolnictwa zawodowego w Polsce

Zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mają za zadanie pogłębić zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy, taki zapis pojawił się w rozporządzeniu MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, którego głównym celem jest zdefiniowanie nowego systemu kształcenia w Polsce.

Dzięki temu zapisowi możliwy będzie jeszcze bliższy związek pomiędzy nauczanymi przedmiotami a wymaganiami rynku pracy.

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, wchodząca obecnie w skład Centrum, dzięki współpracy z firmą Häring Polska była prekursorem kształcenia dualnego na poziomie szkoły policealnej w Polsce.

W 2009 roku, w ramach innowacji pedagogicznej wspólnie wprowadziliśmy kształcenie dualne w zawodzie technik mechanik. Zajęcia teoretyczne odbywały się przez 2 dni w szkole, a zajęcia praktyczne przez 3 dni na terenie zakładu pracy, dzięki czemu nasi słuchacze mieli możliwość pracować na najnowocześniejszym parku maszynowym. Wszyscy nasi absolwenci otrzymali propozycję pracy po zakończeniu nauki. Po wejściu w życie reformy szkolnictwa zawodowego, od 2012 roku kontynuujemy naszą współpracę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z zakresu mechaniki.

Obecnie w naszej ofercie można znaleźć kilka kursów realizowanych we współpracy z pracodawcami, m.in. kursy z zakresu mechaniki i odlewnictwa w filii w Radomsku, z zakresu mechaniki w filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz z zakresu włókiennictwa, energetyki i mechaniki w Łodzi.