Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

    

W minioną sobotę w siedzibie naszego Centrum odbyła się oficjalna uroczystość rozpoczynająca rok szkolny 2015/2016 w naszej Placówce. Wszystkich zebranych powitał Dyrektor – Sławomir Fater. W swoim krótkim wystąpieniu odwołał się do historii Centrum i naszych największych osiągnięć. Następnie pani Zofia Skoneczna odczytała list od Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia na Nowy Rok szkolny, w którym Marszałek życzył aby nadchodzący rok szkolny „obfitował w cenne doświadczenia, wypełnianie codziennych obowiązków przyniosło wiele satysfakcji i spełnienia zawodowego”. W kolejnej części uroczystości Dyrektor przedstawił Kadrę kierowniczą Centrum a na koniec wszystkim zebranym życzył wielu sukcesów. Całość uroczystości uświetniły występy wokalno – taneczne przygotowane przez Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.