Gratulacje dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z okazji 15 – lecia działalności

dla

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

z okazji 15 – lecia działalności

 

Dyrektor oraz społeczność szkolna

Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi

składa gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów

w działalności biznesowej, kulturalnej oraz charytatywnej

na rzecz regionu łódzkiego.