Spotkanie Łódzkiego Klastra Edukacyjnego

 

24 listopada br. w siedzibie ŁSSE SA odbyło się pierwsze spotkanie członków Łódzkiego Klastra Edukacyjnego.

Łódzki Klaster Edukacyjny powołany został 27 kwietnia br. aby wzmacniać w naszym regionie współpracę biznesu z edukacją. Szkoły zawodowe powinny znać oczekiwania pracodawców i dostosowywać do nich swoją ofertę kształcenia, a pracodawcy poprzez organizację praktyk dla uczniów umożliwiać im naukę w realnych warunkach pracy.

 

Podczas pierwszego spotkania Klastra powołano organy niezbędne do jego sprawnego funkcjonowania, tj. Radę oraz Zarząd Klastra, a także określono działania mające na celu realizację poszczególnych celów, dla których Klaster został powołany.
W skład organów Klastra wchodzą:
- Bartosz Rzętkiewicz, Łódzka Specjalna Strefa ekonomiczna SA – Przewodniczący Rady Klastra
- Sławomir Fater, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – Z-ca Przewodniczącego Rady Klastra
- Mariola Mirecka, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Przewodnicząca Zarządu Rady Klastra
- Małgorzata Sienna, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Z-ca Przewodniczącej Zarządu Rady Klastra
 
Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na styczeń 2016 r.