Trybunalski Dzień Kariery

Niesamowity klimat Rynku Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim sprawia wrażenie, że czas się tutaj zatrzymał. W weekend 31 maja piotrkowski rynek gościł XIV już edycję targów pod hasłem "Trybunalski Dzień Kariery - Targi Pracy  i Edukacji 2012", w których – jak co roku – aktywny udział wzięła nasz szkoła. 

Organizatorem targów, które są doskonałą platformę współpracy pomiędzy nauką, biznesem a przemysłem,  był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.  Patronat Honorowy nad Targami objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Starosta Piotrkowski.

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi we współpracy z firmą Haering Polska S.A. przygotowała stoisko wystawiennicze pod hasłem  „Nauka przez praktykę – przyszły sukces zawodowy”. Chcieliśmy zainteresować przedstawicieli młodego pokolenia ofertą edukacyjną, zdając sobie sprawę z tego, że konkurencja o pozyskanie utalentowanych pracowników przybiera na sile, a zatrudnienie ma opierać się na zasadach partnerstwa.

Zaprezentowaliśmy nową ofertę ukierunkowaną na nowoczesne kształcenie w zawodzie z tradycjami - realizowane w formie kursów kwalifikacyjnych kształcenie na kierunku TECHNIK MECHANIK. Obejmuje ono użytkowanie obrabiarek skrawających oraz organizację nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń. Nasza oferta edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Piotrkowa i okolic, których zachęcamy do podjęcia kształcenia na tym kierunku w naszej placówce.

Na tragach swoją ofertę zaprezentowało w sumie 30 wystawców m.in.  firmy działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, instytucje wspierające przedsiębiorczość lokalną, ośrodki zajmujące się pośrednictwem pracy za granicą, uczelnie wyższe, szkoły policealne, jednostki szkoleniowe. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i w ciągu kilku godzin odwiedziło ją w sumie kilkaset osób.  Wszyscy chętni mogli zapoznać się z ofertami i możliwościami zatrudnienia, ofertami edukacyjnymi, a także porozmawiać z przedstawicielami firm i instytucji działających na rynku pracy.

Targom towarzyszyły: seminaria promujące tereny inwestycyjne regionu, wystawa prac malarskich w galerii Ośrodka Działań Artystycznych, występy chóru z II Liceum Ogólnokształcącego oraz zespołu Variete Duo.

rm