Konferencja podsumowująca projekt: "Nowoczesna szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna"

DSC_0531

W dniu 26 czerwca 2012 roku w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, ul. Narutowicza 122 odbyła się konferencja podsumowująca projekt  „Nowoczesna Szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencję otworzył Pan Marcin Bugajski - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który podkreślił że zgoda na realizację projektu to  „dobrze wydane ponad 350 000 złotych”. Następnie głos zabrali:  Pan Sławomir Fater Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi - Realizatora projektu oraz Pani Monika Chwasz – Bogusiewicz - Dyrektor Zarządzający HRP Grants – Menedżer Projektu.

W dalszej części Pani Maja Michalak – konsultant ds. kształcenia zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowała kurs doskonalący dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu na temat kształcenia dualnego i modułowego, który współprowadziła w trakcie trwania projektu.

Następnie odbyły się dwie dyskusje panelowe na temat kształcenia dualnego  i modułowego. Do pierwszego panelu dyskusyjnego zaproszono przedstawicieli środowiska edukacyjnego: Panią Annę Garmulewicz – Polińską Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, Panią Mariolę Mirecką – Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Panią Sylwię Laskowską - Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Panią Maję Michalak konsultantkę ds. kształcenia zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W trakcie dyskusji poruszona została następująca  tematyka:

  1. Przygotowanie nauczycieli Do pracy w systemie dualnym i modułowym?
  2. Korzyści i zagrożenia dla szkoły, uczniów, nauczycieli mogące wystąpić w wyniku stosowania kształcenia modułowego i dualnego.
  3. Przyszłości kształcenia dualnego i modułowego.

W drugim panelu dyskusyjnym uczestniczyli przedstawiciele pracodawców: Renata Maślanka - Prezes Zarządu Instytutu Zdrowia Człowieka, Bartosz Rzętkiewicz - Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora  Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dariusz Pytlewski - Dyrektor Handlowy firmy Haering Polska, Janusz Gołygowski - Prezes Zarządu Regionalnego Związku Pracodawców w Łodzi. Na zakończenie panelu obecni  na konferencji słuchacze naszej Szkoły, którzy na co dzień również pracują w firmie Haering Polska, podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z kształceniem się w systemie dualnym.

W trakcie dyskusji pracodawców poruszona została następująca  tematyka:

  1. Jakie występują korzyści i zagrożenia systemu dualnego i modułowego, które zachęcają/zniechęcają Do podjęcia współpracy ze szkołą?
  2. Czy kształcenie modułowe i dualne daje gwarancję lepszego przygotowania przyszłych pracowników?
  3. Dlaczego system kształcenia modułowego i dualnego w Polsce jest mało popularny i w jaki sposób pracodawcy mogą się przyczynić Do popularyzowania tych systemów.

Wszystkim panelistom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w dyskusjach.

Pomiędzy poszczególnymi panelami Pani Marzena Więcek  nauczyciel naszej Szkoły przedstawiła  prezentacje dotyczące kształcenia dualnego i modułowego.

Drugą część konferencji rozpoczęła Pani Sandra Kobus konsultant  HRP perspective przedstawiając wyniki ewaluacji projektu. Na zakończenie  konferencji zostały rozdane certyfikaty uczestnikom  projektu „Nowoczesna Szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna” a Pan Dyrektor życzył wszystkich udanych wakacji. Całą konferencję poprowadziła Pani Magdalena Majewska.

Podsumowując konferencję a także cały projekt należy zwrócić uwagę, że jedynie stosowanie nowoczesnych systemów kształcenia takich jak dualny i modułowy może zapewnić sukces absolwentom na rynku pracy. Ponadto należy te systemy kształcenia stale udoskonalać i dostosowywać Do aktualnych wymogów pracodawców. W trakcie panelu pracodawców Pan Bartosz Rzętkiewicz zwrócił uwagę, że już mówi o nowym systemie kształcenia gdzie obok szkoły i pracodawcy (system dualny) należy włączyć Do systemu kształcenia firmy szkoleniowe, które będą kształcić wśród uczniów dodatkowo kompetencje miękkie, co pozwoli być im jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.

 

DSC_0519

 

DSC_0520

 

DSC_0522

 

DSC_0531

 

DSC_0539

 

DSC_0540

 

DSC_0556

 

DSC_0562