Podsumowanie projektu międzynarodowego

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi była jednym z partnerów realizowanego w ramach programu Grundtvig projektu "GRU LP 2010 – 2012 VaLUeE – Validate all Learning U ever Experienced", współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. W sierpniu 2010 roku dostaliśmy informację z Narodowej Agencji o przyznanym nam dofinansowaniu, szybko dopełniliśmy formalności i po uzyskaniu pełnomocnictwa od Marszałka Województwa Łódzkiego, dyrektor szkoły Pan Sławomir Fater podpisał umowę z Narodową Agencją.
Partnerami Strony Polskiej w projekcie były organizacje z Austrii (koordynator projektu) oraz z Grecji, Irlandii i Niemiec. W ramach projektu zorganizowanych zostało 8 spotkań partnerskich, w tym dwa w Polsce.
 
Pierwszy raz gościliśmy naszych partnerów w maju 2011 roku. W trakcie tej wizyty nasi partnerzy poza przewidzianym w projekcie udziałem w zorganizowanych przez stronę Polską warsztatach zapoznali się z filmową i włókienniczą historią Łodzi, wzięli udział w spotkaniu pracodawców oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych słuchaczy, które odbywały się w Łódzkim Ośrodku Telewizji Polskiej.
 
Druga wizyta w Polsce miała miejsce w lipcu 2012 roku. Spotkaliśmy się przede wszystkim po to, aby projekt podsumować i dopracować materiał końcowy. Spotkanie odbyło się w siedzibie partnera szkoły Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i okazało się bardzo owocne. W programie ostatniej wizyty znalazła się również wycieczka po okolicach Łodzi. Odwiedziliśmy Pałac w Nieborowie, spojrzeliśmy na Łęczycę z wieży Łęczyckiego zamku. Potem próbowaliśmy zakłócić spokój diabła Boruty chodząc po jego włościach w Tumie. Zwieńczeniem ósmego – ostatniego spotkania w ramach projektu była uroczysta kolacja. Mimo, że projekt trwał niespełna dwa lata dostarczył wszystkim bardzo wiele pozytywnych wrażeń i pozwolił na budowę międzynarodowych więzi. W planach mamy realizację kolejnych wspólnych projektów.
 
Celem projektu VaLUeE – Validate all Learning U ever Experienced było przede wszystkim poszukiwanie technik, metod i narzędzi walidacji oraz certyfikacji umiejętności zdobywanych przez osoby dorosłe w trakcie pozaformalnego i nieformalnego kształcenia. W ramach projektu odbyło się pięć spotkań w formie warsztatów, w trakcie których, testowane były różne metody i techniki zdobywania umiejętności w trakcie kształcenia nieformalnego i pozaformalnego. Udało nam się stworzyć listę dostępnych metod i technik walidacji, ułożyliśmy ją w kolejności alfabetycznej, ponieważ według nas każda z nich jest równie ważna. Zorganizowaliśmy także dwa spotkania "okrągłego stołu" celem przedyskutowania: sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w tym imigrantów, sytuacji edukacyjnej w krajach partnerskich, możliwości certyfikacji umiejętności zdobywanych na drodze kształcenia pozaformalnego, tak aby stanowiły one kartę przetargową przy poszukiwaniu pracy.
 
 Wszystkie materiały wypracowane w trakcie projektu dostępne są na stronie: http://www.valuee-eu.net/

 

DSC_0640

 

IMG_0140

 

IMG_0142

 

P1050840

 

P1050862

 

P1050888

 

SAM_3909

 

SAM_4028