V Europejskie Forum Gospodarcze

logoEFG_303x160 Przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów spotkali się w w dniach 7 –8 listopada 2012 roku w Hotelu Andel’s w Łodzi na V Europejskim Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Tegorocznym hasłem przewodnim sympozjum była „Innowacyjna Gospodarka Regionów – Rozwój, Konkurencja, Współpraca”.

W środę – pierwszego dnia Forum odbyły się trzy sesje plenarne:

- Innowacyjne sektory gospodarki kluczem do nowoczesnych strategii samorządowych;

- Współpraca w nowych warunkach konkurencyjności;

- Innowacyjny przemysł włókienniczy i przemysł mody.

Sesjom towarzyszyły liczne debaty, panele dyskusyjne, konferencje branżowe oraz warsztaty.

Drugiego dnia, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się panele wśród których należy mienić:

- Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody;

- Rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spożywcze;

- Energetyka i odnawialne źródła energii;

- Bio- i nanotechnologie;

- Infrastruktura i transport;

- IT/ICT.