Dziękujemy za wyróżnienie

 

 

W czerwcu br. odbył się kolejny przegląd talentów pod hasłem „ Mam dar i mam czar.” Kilkudziesięciu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu ze szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych z całego województwa łódzkiego zaprezentowało swoje talenty. Tę niezwykłą imprezę dla niezwykle uzdolnionych już po raz drugi zorganizował Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi.

W tym roku talenty uczniów były oceniane przez jury w składzie:

- piosenkarka Krystyna Giżowska

- artysta Sławomir Kowalewski z zespołu „Trubadurzy”

- dr n. hum. Barbara Olszewska

Jury doceniło młodych wykonawców przyznając jednomyślnie wszystkim występującym I miejsce. Każdy też otrzymał imienny dyplom z informacją o zajętej lokacie oraz nagrody rzeczowe .Na zakończenie był czas na wspólną fotkę razem z artystami zasiadającymi w jury czy zdobycie autografu.

W trakcie uroczystości na ręce dyrektora Sławomira Fatera młodzi artyści wraz z opiekunami przekazali dyplom z podziękowaniami dla Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi za włączenie się w akcję i pomoc przy organizacji wydarzenia.