Wizyta dyrektorów szkół z okręgu winnickiego

3 października br. mieliśmy przyjemność gościć w naszym Centrum delegację dyrektorów szkół I i II stopnia z obwodu winnickiego na Ukrainie. Wizyta została zorganizowana została przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Instytucje te wspólnie realizują projekty wizyt studyjnej dla dyrektorów szkół z Ukrainy z Obwodu Winnickiego w ramach programu Study Tours to Poland-Profesjonaliści wspólnej inicjatywy Fundacji  Liderzy Przemian i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

Celem projektu jest poznanie przez uczestników struktury  systemu edukacji w Polsce, źródeł i sposobów finansowania, sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz systemu szkolenia nauczycieli a także prezentacja nowatorskich form edukacji. Nasi goście szczególnie zwrócili uwagę na wyposażenie dydaktyczne i ciekawy wystrój kolorowych pracowni. Pytali również o naszą współpracę z pracodawcami.