Technik rachunkowości

Rachunkowość służy uporządkowaniu obrotu pieniężnego w poszczególnych podmiotach gospodarczych. Prowadzi ona rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów. Wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse oraz raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.  
 
 Zadania zawodowe technika rachunkowości:
 
 • prowadzenie rachunkowości
 • dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
 • sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej
 • obliczanie wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania
 • sporządzanie listy płac
 • obliczanie składki na ubezpieczenia społeczne
 • rozliczanie podatku VAT i akcyzowego
 • prowadzenie ewidencji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowej
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.
 
 
Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych i urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista do spraw finansów lub specjalista do spraw kadr i płac. Osoby posiadające tytuł technika rachunkowości mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.
 
 
Chcesz wiedzieć więcej?