Policealna szkoła zawodowa dla dorosłych w Łodzi

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi zostało powołane przez Samorząd Województwa Łódzkiego we wrześniu 2013 roku. W skład Centrum weszła istniejąca od 2007 roku Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Jesteśmy jedną z niewielu placówek specjalizujących się w kształceniu zawodowym osób dorosłych z Łodzi i regionu. Naszą pasją jest kształcenie w kwalifikacjach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i przygotowywanie słuchaczy do wykonywania przyszłych zadań zawodowych.

Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Pełną listę kierunków znajdą Państwo tutaj.

 
Nauka w Centrum, to nie tylko nauka w formie szkolnej ale również w formie pozaszkolnej - kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które również dają możliwość pozyskania tytułu technika z zakresu: mechaniki, mechatroniki, elektryki, urządzeń sanitarnych, gazownictwa, logistyki, organizacji reklamy.
 
Forma kursowa będzie również dostępna w ramach wybranych kierunków oferty edukacyjnej szkoły: technik pojazdów samochodowych, technik drogownictwa, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik realizacji dźwięku, technik rachunkowości.
 

Realizowane przez nas kierunki kształcenia zostały zasugerowane przez pracodawców, którzy między innymi wyrazili zainteresowanie zatrudnieniem absolwentów naszej placówki. Słuchacze mają więc perspektywy podjęcia ciekawej i dobrze płatnej pracy po ukończeniu nauki. Kształcenie w Centrum proponujemy osobom zainteresowanym zdobyciem nowego zawodu, zmianą pracy, uzupełnieniem wykształcenia czy podniesieniem kwalifikacji.

Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, realizujemy kształcenie w systemie modułowym i dualnym, w których cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych. Przygotowując ucznia do określonego zawodu zwracamy uwagę głównie na realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy. Taka organizacja procesu kształcenia łączy nabywane umiejętności w typowym procesie dydaktycznym oraz w warunkach produkcyjnych na wydzielonych stanowiskach szkoleniowych w firmach.

Preferujemy aktywizujące metody nauczania, wyzwalając aktywność, kreatywność i zdolność do samooceny. W takim układzie nauczyciel staje się doradcą, partnerem oraz projektantem procesu dydaktycznego. Realizowane programy nauczania posiadają elastyczną strukturę, można je modyfikować i uzupełniać nie burząc całościowej konstrukcji a jedynie dostosowując treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji słuchacza.

Proponowana przez nas forma zajęć zwiększa efektywność kształcenia, co jest szczególnie ważne w szkołach dla dorosłych, do których niejednokrotnie trafiają osoby mające dłuższą przerwę w nauce.
W celu zapewnienia słuchaczom wysokiego poziomu zajęć, współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi: Politechniką Łódzką, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi oraz Zespołem Szkół Samochodowych w Łodzi, które dysponują odpowiednio wyposażonymi pracowniami, przygotowanymi do realizowania poszczególnych jednostek modułowych.

Zajęcia odbywają się dwóch systemach:

  • stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
  • zaocznym (piątek, sobota, niedziela – zjazdy co 2 tygodnie)

Proces kształcenia i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów, w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną i dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.

Jako placówka zawodowa bardzo duży nacisk kładziemy na badanie rynku pracy poprzez współpracę z Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy oraz czołowymi przedsiębiorstwami województwa łódzkiego. Dzięki temu kierunki kształcenia przez nas proponowane wynikają z aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wśród wielu partnerów, którzy aktywnie uczestniczą w poszerzeniu oferty edukacyjnej Centrum należy wymienić następujące firmy:
Haering Polska Sp. z o.o., FON SKB, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sto-ispo Sp. z o.o., B/S/H, FESTO Sp. z o.o., ASCO NUMATICS Sp. z o.o., TEM, Ceramika Paradyż Sp. z o.o.,Wirthwein Polska Sp. z o.o., ABB ELTA, P&V Sp. z o.o., Coko - Werk Polska Sp. z o.o., Mecalit Polska Sp. z o.o., Procter & Gamble, Panta Plast Sp. z o.o., Bilplast Sp. z o.o. i inne.

Dzięki tej współpracy możemy na bieżąco monitorować rynek pracy, jak i zwracać uwagę na odpowiedni dobór treści nauczania wynikający z jego potrzeb. Powyższe działania pozwalają na funkcjonowanie innowacyjnego kształcenia zawodowego wprowadzającego rozwiązania techniczne i technologiczne zakładów pracy na ścieżkę edukacji zawodowej oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych branży reprezentowanej przez firmy i pośrednio przez nasza szkołę.

 

Patronat medialny: TVP Łódź, Radio Łódź.

 

Statut szkoły znajdą Państwo tutaj.

 

Sławomir Fater
Dyrektor Szkoły