Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

93-465 Łódź
ul. Dubois 114/116