Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20

91-212 Łódź
ul. Warecka 41