Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

90-142 Łódź
ul. Kopcińskiego 29