Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

95-200 Pabianice
ul. Kazimierza 8