GEALAN Polska Sp. z o.o. 

95-030 Rzgów,  
ul. Rudzka 31