Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

91-443 Łódź,
ul. Franciszkańska 17/25