Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarzadzania w Łodzi

90-139 Łódź 
ul. Narutowicza 86