Informacja dotycząca praktyk:

Wzór umowy o praktyki z zakładem pracy

Dzienniczki praktyk mogą Państwo odbierać w sekretariacie szkoły.

Plany zajęć, forma szkolna:

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej: ATV_Z1,

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: TBz_Z2, TB_Z3, TB_R_Z1, TB_R_Z3,

Technik drogownictwa: TDz_Z2,

Technik informatyk: TI_Z1, TI_Z3A, TI_Z3B,

Technik rachunkowości: TR_Z1, TR_Z3,

Technik realizacji dźwięku: TRD_Z1, TRDz_Z2, TRD_Z3,

Technik teleinformatyk: TTi_Z1,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_E8_Z1, K_E7_Z3, K_E8z_Z4,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_A20_Z1A, K_A20_Z1B, K_A20_Z3A, K_A20_Z3B,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_T6_Z1, K_T6_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - organizacja żywienia i usług gastronomicznych: K_T15_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - monter mechatronik: K_E3_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: K_B9_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - technik mechatronik: K_E18_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - mechanik pojazdów samochodowych: K_M18_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - elektromechanik pojazdów samochodowych: K_M12_Z1A, K_M12_Z1B,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_M19_S2, K_M19_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji: K_A35z_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - ślusarz, Piotrków T.: K_M20_P_S1A, K_M20_P_S1B,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających, Piotrków T.: K_M19_P_S1A, K_M19_P_S1B, K_M19_P_S1C,

Kurs kwalifikacyjny - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, Radomsko: K_M3_R_S1,