Informacja dotycząca praktyk:

Wzór umowy o praktyki z zakładem pracy

Dzienniczki praktyk mogą Państwo odbierać w sekretariacie szkoły.

Plany zajęć, forma szkolna:

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej: ATV_Z2, ATV_Z4,

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: TBz_Z1, TB_Z2, TB_R_Z2,

Technik drogownictwa: TDz_Z1,

Technik informatyk: TI_Z2A, TI_Z2B, TI_Z4,

Technik pojazdów samochodowych: TPS_Z4A, TPS_Z4B,

Technik rachunkowości: TR_Z2, TR_Z4,

Technik realizacji dźwięku: TRD_Z2, TRDz_Z1,

Technik teleinformatyk: TTi_Z4,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_E7_Z2, K_E7_Z4, K_E8z_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_A20_Z2A, K_A20_Z2B, K_A20_Z3A, K_A20_Z3B,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_T6_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - mechanik pojazdów samochodowych: K_M18_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - monter mechatronik: K_E3_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - monter urządzeń sanitarnych: K_B8_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - organizacja żywienia i usług gastronomicznych: K_T15_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - produkcje multimedialne: K_A25z_Z1, K_A25_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - TUS: K_B27_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_M19_S1, K_M19_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji: K_A35z_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - ślusarz, Piotrków T.: K_M20_P_S2A, K_M20_P_S2B,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających, Piotrków T.: K_M19_P_S2B, K_M19_P_S2A, K_M19_P_S2C,

Kurs kwalifikacyjny - użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów, Radomsko: K_M4_R_S2,