100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z ważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów (1795–1918) nasz kraj odzyskał suwerenność. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną, jest to bowiem już setna rocznica  odzyskania przez Polskę niepodległości.  Historia odzyskania niepodległości to w równym  stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej,  jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej. Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości.