„Aktywny nauczyciel z pasją” – gościliśmy nauczycieli z Ukrainy

W środę, 20 marca 2019 roku, gościliśmy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi grupę nauczycieli z Ukrainy przebywających w Polsce z wizytą w ramach projektu „Aktywny nauczyciel z pasją”. Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach programu „RITA – przemiany w regionie”, wspólnej inicjatywy Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest on skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów z obwodu winnickiego, a jego celem jest wyposażenie uczestników w kompetencje trenerskie tak, aby wzbogacić ich warsztat pracy oraz zbudować przekonanie, że sukces w edukacji zależy w znacznej mierze od osobowości nauczyciela, jego świadomości własnych kompetencji i gotowości do zmian.

Cele te są realizowane poprzez spotkania z przedstawicielami placówek edukacyjnych, ośrodków kształcenia nauczycieli oraz spotkania z dyrektorami szkół, które stosują nowatorskie metody pracy z uczniami. Nauczyciele biorą także udział w lekcjach modelowych.

W ramach projektu realizowanych jest kilka działań: dwudniowe warsztaty w lutym i czerwcu w Winnicy oraz pięciodniowa wizyta w Łodzi. Po powrocie z naszego miasta nauczyciele w dwuosobowych zespołach pracować będą nad przygotowaniem zajęć, które przeprowadzą metodą warsztatową w jednej ze swoich klas i zarejestrują je na filmie. Z tego materiału powstanie film edukacyjny, który będzie opublikowany w Internecie. Przeszkolą również rady pedagogiczne w swoich ośrodkach w zakresie wiedzy i umiejętności, które zdobyli, uczestnicząc w projekcie.

Wizyta w Zespole służyła poznaniu zaplecza i metod nauczania zawodowego. Goście obejrzeli funkcjonujące pracownie, jak chociażby studio nagrań i sale do nauki programowania, oraz nowo powstające zaplecze dla nauczania zawodów technika mechatronika, technika mechanika i technika elektryka, z dopiero co zainstalowanymi układami robotyki i automatyki oraz sterowanymi numerycznie obrabiarkami CNC. W trakcie zwiedzania szkoły nauczyciele z Winnicy mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym zajęcia zawodowe i dyskusji z dyrekcją. Zapoznali się z systemem edukacji zawodowej rozwijającym się w naszym kraju i ze sposobami finansowania takiej edukacji.