Bezpłatne, całodobowe wsparcie tłumacza on-line w służbie zdrowia dla głuchych z całej Polski

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 została uruchomiona wideoinfolinia dla osób z wadą słuchu. Po połączeniu się z wideoinfolinią każda z takich osób może uzyskać informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona.
Wideoinfolinia działa od 1 kwietnia 2020 r. i można się z nią połączyć za pośrednictwem:
– bezpośrednio ze strony Koronawirus: Bezpłatny Tłumacz PJM 24/7 dostępnej na Facebooku,
– komunikatora Skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM,
– komunikatora IMO, który umożliwia połączenie z wykorzystaniem komputera: nr 609 939 546,
– aplikacji Tłumacz on-line języka migowego.