Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2008 roku. Przeznaczona została przede wszystkim dla młodzieży do 24 roku życia, kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich. Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor, nauczyciele i pracownicy bursy.

Po trzech latach funkcjonowania placówki, 3 października 2011 roku, mieszkańcy wprowadzili się do wyremontowanego obiektu. Wyrażali swój zachwyt nad ogromnymi zmianami, podziwiali kolorystykę, wystrój i udogodnienia w pokojach. Nowi mieszkańcy podkreślali wysoki standard placówki, a mieszkający w poprzednim roku jednogłośnie stwierdzili, że z poprzedniej bursy pozostał tylko adres.

Pragniemy, by nasza placówka była przyjaznym, bezpiecznym miejscem zamieszkania dla młodzieży. Duże znaczenie przywiązujemy do serdecznych relacji międzyludzkich oraz przyjaznej atmosfery w bursie. Wspieramy młodych ludzi i pomagamy im w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Chcemy, by czuli się jak u siebie w domu.

* * *

Do Bursy może wprowadzić się tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, co potwierdzi wypełniając stosowne oświadczenie. Nie może być również objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych oraz nie może przebywać w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Osoba, która wprowadza się do Bursy wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała, szczególnie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Ogranicza się wstęp do placówki osobom postronnym. Na teren Bursy może wejść rodzic lub opiekun, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora placówki lub wychowawcy, z zachowaniem środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W przestrzeniach wspólnych budynku (korytarze, kuchnia, pralnia, pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólne użytkowanych oraz do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m od innych osób.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zamieszkają w Bursie zobligowane zostaną do przestrzegania obowiązujących procedur związanych z pandemią, panujących na terenie placówki.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

tel./fax. 42 678 93 39
bursa@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego opłata w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 190,00 zł. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w Uchwale. Za opóźnienie wpłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.

Opłaty za pobyt w Bursie należy wpłacać na konto Zespołu do 15 dnia każdego miesiąca:

18 1240 3073 1111 0010 8476 5292

Powrót do Bursy po feriach zimowych

Do Bursy można się wprowadzać od 17 stycznia 2021 r. od godz. 14.00.

Rozliczenie opłat za Bursę

 1. Mieszkańcy Bursy, którzy w październiku 2020 r. po wprowadzeniu kształcenia zdalnego przebywali w domach, proszeni są o złożenie do 15 listopada 2020 r. wniosków o zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 2. Mieszkańcy Bursy, którzy z powodu ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych w dniach 1 – 29 listopada 2020 r. nie będą przebywali w Bursie, wnoszą za listopad 2020 r. opłatę w wysokości 6,33 zł do 15 listopada 2020 r.
 3. Mieszkańcy, którzy w listopadzie 2020 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 grudnia 2020 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 4. Mieszkańcy Bursy, którzy z powodu ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych w grudniu 2020 r. nie będą przebywali w Bursie, nie wnoszą za ten miesiąc opłat.
 5. Mieszkańcy, którzy w grudniu 2020 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 23 grudnia 2020 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 6. Opłata za pobyt w Bursie w styczniu 2021 r. wynosi 85,81 zł. Mieszkańcy Bursy, którzy nauczanie zdalne będą realizowali w domach nie wnoszą opłaty. Realizację kształcenia zdalnego w miejscu zamieszkania należy potwierdzić mailowo na adres sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl do dnia 20 stycznia 2021 r.
 7. Mieszkańcy, którzy w lutym 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 marca 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
  Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w styczniu 2021 nastąpi po złożeniu wniosku do 15 lutego 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 8. Mieszkańcy, którzy w marcu 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 kwietnia 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
  Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w lutym 2021 nastąpi po złożeniu wniosku do 15 marca 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 9. Mieszkańcy, którzy w kwietniu 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 maja 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 10. Mieszkańcy, którzy w maju 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 czerwca 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.

 

Wnioski

Wniosek o zwrot kosztów w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Wniosek o zwolnienie w całości lub części z obowiązkowych opłat za pobyt w Bursie

Bursa w obiektywie