Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2008 roku. Przeznaczona została przede wszystkim dla młodzieży do 24 roku życia, kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich. Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor, nauczyciele i pracownicy bursy.

Po trzech latach funkcjonowania placówki, 3 października 2011 roku, mieszkańcy wprowadzili się do wyremontowanego obiektu. Wyrażali swój zachwyt nad ogromnymi zmianami, podziwiali kolorystykę, wystrój i udogodnienia w pokojach. Nowi mieszkańcy podkreślali wysoki standard placówki, a mieszkający w poprzednim roku jednogłośnie stwierdzili, że z poprzedniej bursy pozostał tylko adres.

Pragniemy, by nasza placówka była przyjaznym, bezpiecznym miejscem zamieszkania dla młodzieży. Duże znaczenie przywiązujemy do serdecznych relacji międzyludzkich oraz przyjaznej atmosfery w bursie. Wspieramy młodych ludzi i pomagamy im w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Chcemy, by czuli się jak u siebie w domu.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

tel./fax. 42 678 93 39
bursa@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Opłata w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 195 zł miesięcznie od osoby. Za każdy miesiąc należy uiszczać opłaty najpóźniej do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc (w tym dniu wpłata powinna zostać zaksięgowana na koncie bursy).

Informujemy, że opłaty za pobyt w Bursie należy wpłacać na konto
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi:
18 1240 3073 1111 0010 8476 5292

Postępowanie rekrutacyjne
10 czerwca - 5 lipca 2019 r. - składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 8 lipca 2019 - weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
9 lipca 2019 r., godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
9 lipca - 18 lipca 2019 r., do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosków o przyjęcie do bursy o zaświadczenie o przyjęciu do szkoły
19 lipca 2019 r - godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
20 lipca - 27 sierpnia 2019 r. - składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
28 sierpnia 2019 r. - weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
28 sierpnia 2019 r., godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
28 sierpnia - 29 sierpnia 2019 r., do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosków o przyjęcie do bursy o zaświadczenie o przyjęciu do szkoły
30 sierpnia 2019 r. - godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Bursa w obiektywie