Cyberzagrożenia

Żyjemy w świecie, w którym media i nowe technologie w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa. Możemy znacznie łatwiej się komunikować, korzystać z informacji mieć dostęp do wiedzy. Jednocześnie musimy dostrzegać problemy związane z korzystaniem z nowoczesnych osiągnięć technologicznych. Przede wszystkim komunikowanie się przez Internet sprawia, iż zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń. Obserwujemy powstanie nowych patologii społecznych, dysfunkcji oraz problemów, zwłaszcza rodziny. Jednocześnie pojawiają się nowe kwestie społeczne, mające ścisły związek ze specyfiką świata wirtualnego. Nie tylko osoby młode, ale i starsze spędzają coraz więcej czasu w wirtualnej są narażeni na uzależnienie się od najnowszych technologii, na to, że staną się ofiarami przestępstw takich jak kradzież informacji, fałszerstwo, hacking, cyberbulling i infoholizm.

https://akademia.nask.pl/pliki/4-zagrozenia_cyberprzestrzeni_produkt_finalny.pdf

Cyberzagrożeniom poświęcona była konferencja, która odbyła się 1 października 2021 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.