DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA (9 – 29.11.2020)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1960) do 29 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia zdalne prowadzone będą za pośrednictwem platformy MOODLE (https://eplatforma.nowoczesnaszkola.edu.pl/login/index.php).

Zasady działania platformy pozostają takie jak w roku szkolnym 2019/2020. Informacja na temat logowania do platformy dla słuchaczy pierwszych semestrów została przesłana mailowo. Osoby, które nie otrzymały maila lub mają problem związany z korzystaniem z platformy prosimy o kontakt: zofia.skoneczna@nowoczesnaszkola.edu.pl.

Prosimy o śledzenie strony, informacje będą aktualizowane co do formy zajęć  na bieżąco.