Gala konkursu “Kręci Mnie Mój Zawód”

11 maja 2022 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Kręci mnie mój zawód”.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych województwa łódzkiego. Jego celem była promocja interesujących zawodów, szkolnictwa zawodowego oraz zachęcenie uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej.