Zainteresowanych słuchaczy zapraszamy na konsultacje

Zainteresowanych słuchaczy kierunków: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik realizacji nagrań i asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej zapraszamy na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem. Konsultacje te służą wyjaśnieniu trudnych tematów zajęć realizowanych poprzez platformę.  Zajęcia edukacyjne nadal, do zakończenia roku szkolnego,  realizowane są z wykorzystaniem platformy. Harmonogram konsultacji – kliknij tutaj.

Zajęcia dla pozostałych kierunków  realizowane są zarówno zdalnie jak i na terenie Zespołu. Informacje o formie realizacji zajęć umieszczane są w planie zajęć.

Słuchacze ostatnich semestrów kierunków: technik realizacji dźwięku i technik informatyk oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych mają możliwość realizowania zajęć praktycznych na terenie placówki. Zajęcia będą prowadzone, z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN. Wejście do szkoły możliwe będzie tylko wejściem głównym od ulicy Narutowicza 122.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, dlatego każdy słuchacz/uczestnik kursu zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (link).

W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie słuchacz/uczestnik kursu zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Jeżeli nie możesz przyjść na zajęcia praktyczne, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Słuchaczu, uczestniku kwalifikacyjnego kursu zawodowego:

  • Otrzymujesz możliwość realizacji zajęć praktycznych.
  • Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole oraz z harmonogramem zajęć.
  • Nie przychodź na zajęcia praktyczne, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów do pisania. W szkole nie będziesz mógł pożyczać ich od innych słuchaczy.
  • W drodze do i ze szkoły oraz przebywając w częściach wspólnych budynku szkoły (toalety, korytarze) korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny minimum 1,5 metra.
  • Przy wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk słuchaczy, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Szczegółowe procedury organizacji zajęć (link)