Jak jeszcze lepiej kształcić osoby dorosłe? Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w naszej szkole

13 listopada br. mieliśmy przyjemność gościć w naszej Placówce przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a wśród nich Adam Krawca – Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przedstawicieli Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli z województwa pomorskiego, pracodawców oraz przedstawicieli tamtejszych jednostek oświatowych. W spotkaniu wzięli udział również Halina Cyrulska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz przedstawiciele firmy Haering Polska Sp. z o.o, naszego partnera w kształceniu systemem dualnym.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym osób dorosłych, promocja kształcenia zawodowego oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk. Głównym tematem dyskusji zaś kwestie zachęcania pracodawców do jeszcze większego wsparcia edukacji oraz różnorodne koncepcje uatrakcyjniania edukacji zawodowej.

Spotkanie otworzył dyrektor Zespołu – Sławomir Gajzler, który serdecznie powitał przybyłych gości. Następnie, działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie szkolnictwa zawodowego zostały zaprezentowane przez dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu tamtejszego Urzędu Marszałkowskiego. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja historii Zespołu i naszych doświadczeń w zakresie edukacji zawodowej, zaprezentowana przez szkolnego doradcę zawodowego. Na koniec, ale jako jedno z najważniejszych zagadnień, przedstawiciele Hearing Polska sp. z o.o. zaprezentowali dobre praktyki w kształceniu osób systemem dualnym z perspektywy zakładu pracy i współpracy z naszym Zespołem. Spotkanie zakończyło się zaprezentowaniem przybyłym gościom naszych pracowni i bazy dydaktycznej.