Kierunki techniczne w formie szkolnej

Pragniesz zdobyć wymarzoną pracę w zawodzie i szukasz szkoły, która pomoże Ci w realizacji celów? W naszej placówce oferujemy atrakcyjne kierunki techniczne w formie szkolnej. Starannie opracowane kursy zostały stworzone z myślą o nowoczesnych miejscach pracy, takich na które istnieje realne zapotrzebowanie na rynku pracy zarówno w Łodzi, jak i całym kraju. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kierunki techniczne w formie szkolnej - nasza odpowiedź na Twoje potrzeby

Stawiamy na elastyczność. Stosujemy nowoczesne metody nauczania, pobudzające kreatywność, a także aktywność oraz zdolność samodzielnego oceniania swoich umiejętności. Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Cały proces kształcenia i nauki ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych rezultatów. Stawiamy zarówno na zdobywanie cennej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Chcemy, by nasi absolwenci zdobyli odpowiednie kwalifikacje, które umożliwią wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi oferuje szeroki wybór kierunków w formie szkolnej

Wszystkim zainteresowanym proponujemy pożądane przez wielu pracodawców kierunki techniczne w formie szkolnej:

  • Technik realizacji nagrań - dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie AUD.08. Montaż dźwięku AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych
  • Technik archiwista – kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych
  • Technik BHP – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
  • Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej
  • Technik administracji – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Chcesz zapisać się na jeden z oferowanych przez nas kierunków w formie szkolnej? Nie czekaj, wypełnij wniosek rekrutacyjny i dostarcz go do nas.