asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych techniczną i organizacyjną stroną współczesnej technologii filmowej, telewizyjnej i fotograficznej. Słuchacze zdobywają wiedzę kierunkową oraz praktyczne umiejętności pracownika technicznego, przygotowanego do współpracy z innymi specjalistami w studiach nagrań i realizacji audiowizualnych, stacjach radiowych i telewizyjnych oraz studiach graficznych.

Dużą wagę przywiązujemy do opanowania przez słuchaczy podstaw etyki zasad funkcjonowania wolnego rynku mediów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
Zawód ten wymaga znajomości mediów, ich historii i funkcjonowania, organizacji, planowania i przetwarzania informacji, a także podstaw ekonomii i reklamy.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.

Zadania zawodowe asystenta kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej obejmują:

 • przygotowanie produkcji audiowizualnej,
 • realizację produkcji i postprodukcji audiowizualnej.

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej może być zatrudniony w:

 • w telewizji,
 • w firmach producenckich,
 • w teatrze,
 • w agencjach artystycznych i reklamowych,
 • przy organizacji imprez i festiwali.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania TUTAJ;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (dotyczy osób zainteresowanych wyrobieniem legitymacji);
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w palcówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne (asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej zdaje egzamin po czwartym semestrze).