asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych techniczną i organizacyjną stroną współczesnej technologii filmowej, telewizyjnej i fotograficznej. Słuchacze zdobywają wiedzę kierunkową oraz praktyczne umiejętności pracownika technicznego, przygotowanego do współpracy w studiu nagrań i realizacji audiowizualnych, stacji radiowych i telewizyjnych oraz studiów graficznych.

Dużą wagę przywiązujemy do opanowania przez słuchaczy podstaw etyki zasad funkcjonowania wolnego rynku mediów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Zawód ten wymaga znajomości mediów, ich historii i funkcjonowania, organizacji, planowania i przetwarzania informacji, a także podstaw ekonomii i reklamy.

Zadania zawodowe asystenta kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej obejmują:

  • pozyskiwanie środków finansowych na wielką produkcję filmową i ambitny dokument,
  • organizowanie pracy w atelier i plenerze,
  • wyprodukowanie filmu reklamowego i wideoklipu,
  • czytanie scenariuszy i sporządzanie kosztorysów.

Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej znajdzie zatrudnienie:

  • w telewizji,
  • w firmach producenckich,
  • w teatrze,
  • w agencjach artystycznych i reklamowych,
  • przy organizacji imprez i festiwali.

Kierunek prowadzony w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. – Oddział Terenowy w Łodzi

Ckziu Asystent Kierownika Produkcji Filmowej