technik realizacji dźwięku

Technik realizacji dźwięku jest zawodem szerokoprofilowym. Jest to osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniającą właściwe jego parametry techniczne i estetyczne, czyli np. miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp.
Pracuje na urządzeniach takich jak stół mikserski, komputer wyposażony w system nieliniowego montażu (ang. DAW), korektory, procesory sygnałowe itp.

Zadania zawodowe technika realizacji dźwięku obejmują:

 • dobieranie i stosowanie urządzeń do przetwarzania i komutacji sygnałów elektroakustycznych,
 • dokonywanie konfiguracji cyfrowych systemów dźwiękowych,
 • dobieranie oraz weryfikacja metod i urządzeń do realizacji dźwięku,
 • użytkowanie urządzeń do miksowania, przetwarzania i projekcji dźwięku,
 • optymalizację parametrów materiału dźwiękowego,
 • cyfrowy montaż dźwięku,
 • dokonywanie kontroli jakości nagrań dźwiękowych,
 • sporządzanie dokumentacji produkcji dźwiękowej.

Technik realizacji dźwięku znajdzie zatrudnienie w:

 • studiach nagrań dźwiękowych (np. telewizji, teatrze),
 • wytwórniach filmowych,
 • firmach nagłośnieniowych,
 • rozgłośniach radiowych,
 • firmach świadczących usługi internetowe,
 • ośrodkach kultury,
 • agencjach artystycznych i reklamowych,
 • agencjach realizujących imprezy plenerowe i koncerty.

Ckziu Technik Realizacji Dzwieku