Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2017 roku

Informujemy, że 16 lutego 2017 r. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
dla słuchaczy kierunków:
drugiego semestru kierunku technik informatyk,
drugiego semestru kierunku technik teleinformatyk,
drugiego semestru kierunku technik rachunkowości,
trzeciego semestru kierunku technik drogownictwa,
trzeciego semestru kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
trzeciego semestru technik realizacji dźwięku,
czwartego semestru kierunku technik informatyk,
czwartego semestru kierunku technik rachunkowości,
czwartego semestru kierunku technik realizacji dźwięku
uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych B.09., A.35., E.07., M.19., M.20.,
absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.20. (ukończyli kurs w styczniu 2017)
oraz słuchaczy i absolwentów szkoły którzy nie podeszli lub nie zdali egzaminu we wcześniejszych sesjach
a chcą podejść do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2017 r.