Komunikat dla słuchaczy i absolwentów podchodzących do egzaminu zawodowego w styczniu 2017 roku.

Informujemy, że 12 września 2016 r. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy kierunków:

drugiego semestru technik drogownictwa,
trzeciego semestru kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
trzeciego semestru technik realizacji dźwięku,
trzeciego semestru technik informatyk,
uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych T.15., T.06., M.18., E.3., E.8., E.7.
(Kutno) M.19. (Prima)
oraz słuchaczy i absolwentów szkoły którzy nie podeszli lub nie zdali egzaminu we wcześniejszych sesjach a chcą podejść do egzaminu w styczniu 2017 r.