Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji letniej 2015 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)

Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami.
Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin pisemny odbędzie się 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00

Egzamin praktyczny – terminy:
16 czerwca 2015 r. godz. 9:00

  • Technik mechatronik
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik urządzeń sanitarnych
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Technik organizacji produkcji filmowej/telewizyjnej -17 czerwca 2015 r. godz. 9:00
  • Technik elektryk – 17 czerwca 2015 r. godz. 15:00
  • Technik informatyk – 18 czerwca 2015 r. godz. 9:00
  • Technik Gazownictwa – Egzamin odbywa się na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi, ul. Targowa 18. Na egzamin proszę zgłosić się około godzinę wcześniej. W trakcie egzaminu obowiązuje strój roboczy.

Termin ogłoszenia wyników przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną ze „starego” egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji letniej 2015 roku oraz wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe to 28 sierpnia 2015 roku.