Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji styczeń – luty 2017 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)

Na każdy egzamin należy przyjść 45 minut wcześniejz dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami.
Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

Szczegółowy harmonogram egzaminów znajdą Państwo tutaj.

Imienne listy słuchaczy z podziałem na poszczególne zmiany zostaną wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły do 3 grudnia 2016 roku.