Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej 2016 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (STARY egzamin)

Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami.
Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin pisemny:
11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00

Egzamin praktyczny:
12 stycznia 2016 r. godz. 9:00

  • Technik mechatronik
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik organizacji produkcji filmowej/telewizyjnej
  • Termin ogłoszenia wyników przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną ze „starego” egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji zimowej 2016 roku oraz wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe to 26 lutego 2016 roku.