Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej 2018 r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (NOWY egzamin)

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) w sesji zimowej 2018 roku przez uczniów/ słuchaczy/ absolwentów upływa 10 września 2017 r.