Komunikat dla słuchaczy przystępujących w sesji zimowej (styczeń-luty 2018 r.) do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej styczeń-luty 2018 r.