Konferencja “Innowacje w kształceniu kadr dla potrzeb turystyki – dobre praktyki w zakresie współpracy edukacja – biznes”

10 lutego 2018 r. przedstawiciele Centrum uczestniczyli w konferencji “Innowacje w kształceniu kadr dla potrzeb turystyki – dobre praktyki w zakresie współpracy edukacja – biznes”, która towarzyszyła targom TOUR SALON 2018 w Poznaniu. Jej organizatorami byli: Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki, Uniwersytet A Mickiewicza (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Katedra Turystyki i Rekreacji) oraz Wielkopolska Izba Turystyki.

W czasie wystąpienia nasi reprezentanci podzielili się z uczestnikami konferencji doświadczeniami dotyczącymi kształcenia dualnego na podstawie pracy filii Centrum w Piotrkowie Trybunalskim.

Konferencja Innowacje Ckziu Konferencja Innowacje Ckziu Konferencja Innowacje Ckziu